Tectyl

TECTYL 506-WD / 20L

TECTYL 506-WD / 20L

TECTYL 506-WD jest to wypieraj?cy wod? ?rodek antykorozyjny, rozcie?czalnikowy, woskowy o szerokim spektrum zastosowa? i spe?niaj?cy wysokie wymagania dla ochrony przed korozj? przestrzeni zamkni?tych w pojazdach samochodowych, maszynach i cz??ciach metalowych wytwarzanych w procesie produkcji.

opakowanie:
20L

cena w sklepie:
494.24

TECTYL 506-WD zapewnia doskona?? ochron? cz??ci metalowych sk?adowanych zarówno w pomieszczeniach zamkni?tych jak i w terenie otwartym. Produkt stosowany jest równie? w transporcie wodnym wewn?trznym i morskim.

TECTYL 506-WD po utwardzeniu pozostawia ciemno bursztynowy, woskowy, prze?roczysty i trwa?y film ochronny.

produkty Valvoline