Tectyl

TECTYL 506 / 203L

TECTYL 506 / 203L

TECTYL 506 jest rozcie?czalnikowym, ogólnego zastosowania ?rodkiem antykorozyjnym na bazie wosku.

opakowanie:
203L

cena w sklepie:
4477.23

TECTYL 506 zapewnia doskona??, d?ugoterminow? ochron? przed korozj? powierzchni metalowych zarówno w pomieszczeniach zamkni?tych jak i w terenie otwartym. Produkt stosowany równie? w transporcie wodnym wewn?trznym i morskim do ochrony maszyn, narz?dzi, rur oraz cz??ci zamiennych.

TECTYL 506 po utwardzeniu pozostawia ciemno bursztynowy, woskowy, prze?roczysty i trwa?y film ochronny.

produkty Valvoline