Tectyl

TECTYL ML / 1L POD PISTOLET

TECTYL ML / 1L POD PISTOLET

Zabezpiecza nadwozia-przestrzenie zamkni?te samochodów.

opakowanie:
1L VC

cena w sklepie:
32.68

TECTYL ML

Preparat antykorozyjny do ochrony nadwozi samochodów: drzwi, maski silnika, baga?nika, progów, s?upków, b?otników, gniazd, lamp, zderzaków pasów przedniego i tylnego, pod?u?nic oraz wzmocnie? i po??cze? blach podwozia (nak?adany jako podk?ad pod Tectyl Bodysafe). Posiada silne w?a?ciwo?ci penetruj?ce, wypiera wod?, powstrzymuje rozpocz?ty ju? proces korozji, doskonale chroni szwy, spawy, po??czenia zawijane, kraw?dzie otworów, miejsca trudnodost?pne, w których gromadzi si? woda i sól. Gwarantuje d?ugotrwa?? ochron? antykorozyjn?. Specjalna sonda pozwala na ?atwe wprowadzenie Tectyl-u ML do miejsc nara?onych na korozj?.

produkty Valvoline