Tectyl

GLASHELDER KLAR

GLASHELDER KLAR

Zabezpiecza cz??ci chromowane, stalowe i aluminiowe.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
19.36

TECTYL Glashelder

(Tectyl 366)

Rozcie?czalnikowy bezbarwny ?rodek na bazie ?ywic stosowany do ochrony antykorozyjnej. Posiada szerok? gam? zastosowa? w ochronie metali ?elaznych i nie?elaznych w przemy?le motoryzacyjnym, stoczniowym oraz w zastosowaniach domowych jak ochrona narz?dzi i cz??ci chromowanych np. obr?czy kó? rowerowych, przewodów elektrycznych, itp. Mo?e by? stosowany do ochrony sprz?tu ogrodniczego czy cz??ci wykonanych ze srebra, mosi?dzu, miedzi i aluminium. Doskonale zapobiega szkodliwemu oddzia?ywaniu wilgoci na przewody elektryczne w pojazdach samochodowych. Trwale zabezpiecza miejsca zarysowa? lakieru samochodowego.

produkty Valvoline