Tectyl

MULTIPURPOSE/506-WD

MULTIPURPOSE/506-WD

Zabezpiecza cz??ci, narz?dzia, uk?ady elektryczne.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
23.23

TECTYL Multipurpose
(Tectyl 506 WD)

TECTYL Multipurpose to absolutny „strza? w dziesi?tk?”. Doskona?e w?a?ciwo?ci wypierania wody i penetracji sprawiaj?, ?e ma on szerok? gam? zastosowa? takich jak: ochrona przed korozj? pojazdów silnikowych, konserwacja maszyn czy sk?adowanych cz??ci. Preparat spe?nia wysokie wymagania i jest szeroko stosowany w motoryzacji, przemy?le stoczniowym, gospodarstwie domowym, przemy?le. TECTYL Multipurpose tworzy trwa??, pó?prze?roczyst?, woskow? powlok? koloru bursztynowego.

 

produkty Valvoline