smary

MULTI PURPOSE GREASE / 500G

MULTI PURPOSE GREASE / 500G

?atwo pompowalny, stabilny mechanicznie smar litowy.
NLGI Grade - 2.
Temp. stosowania: -20st.C do +180st.C

opakowanie:
500 G

cena w sklepie:
27.18

Multi Purpose Grease

Litowy, stabilny mechanicznie i ?atwo pompowalny smar oferuj?cy maksymaln? ochron? przed zu?yciem. Temperatura kroplenia smaru przewy?sza 280ºC. Idealny do smarowania ci??ko obci??onych ?o?ysk wszelkiego typu oraz innych elementów i uk?adów pojazdów przemys?owych, górniczych, rolniczych i samochodowych pracuj?cych w wysokich temperaturach. Zapewnia doskona?e smarowanie nawet w najci??szych warunkach eksploatacyjnych. 

Temperatura stosowania: -30 do +150ºC 
Temperatura kroplenia: 280ºC. NLGI 2

produkty Valvoline