smary

MOLY FORT MP GREASE / 400G TUBA

MOLY FORT MP GREASE / 400G TUBA

Smar litowy z dwusiarczkiem molibdenu.
NLGI Grade - 2.
Temp. stosowania: -30st. do +120st.C
TUBA

opakowanie:
400 G

cena w sklepie:
19.56

Moly Fortified MP Grease

Smar litowy zawieraj?cy dwusiarczek molibdenu, modyfikatory tarcia oraz specjalne dodatki chroni?ce przed zu?yciem ciernym nawet w ekstremalnych warunkach. Przeznaczony jest do smarowania przegubów, zwrotnic, ?o?ysk, wa?ów i innych mechanizmów. Znajduje zastosowanie w wszelkiego typu pojazdach, wózkach wid?owych oraz sprz?cie przemys?owym (d?wigi, suwnice, ?urawie itp.).

Temperatura stosowania: -30 do +120ºC
Temperatura kroplenia: 180ºC. NLGI 2.

produkty Valvoline