kosmetyki Valvoline

LEAK FINDER SPRAY

LEAK FINDER SPRAY

Produkt do wykrywania nieszczelno?ci w uk?adach ze spr??onym powietrzem, helem, azotem, itp.

opakowanie:
400ML

cena w sklepie:
26.94

 

Valvoline Leak Finder Spray to specjalny produkt do wykrywania przecieków we wszystkich systemach ze spr??onym gazem - spr??onym powietrzem, helem, azotem itp., jak równie? w rurkach z ?elaza, miedzi i tworzyw sztucznych. Produkt wytwarza p?cherzyki w obszarach, w których wyst?puje wyciek. Leak Finder Spray jest nietoksyczny i niepalny. Valvoline Leak Finder jest zawsze gotowy do u?ycia. Natychmiast wykrywa przecieki, co pozwala zaoszcz?dzi? czas i pieni?dze. Sprawia, ?e praca z gazami jest bezpieczniejsza.

?atwe wykrywanie

 

 

Przed u?yciem wstrz?sn??. Powierzchnia obiektu powinna by? czysta i sucha. Rozpyli? aerozol z odleg?o?ci 20-30 cm od obiektu i sprawdza?, gdzie pojawi si? piana. Produkt tworzy p?cherzyki w miejscach, w których pojawi si? wyciek.

 

?atwy w u?yciu

produkty Valvoline