kosmetyki Valvoline

EGR & TURBO CLEANER

EGR & TURBO CLEANER

Natychmiast usuwa nagary i inne osady w?glowe.
Czy?ci zawory EGR i turbospr??arki.

opakowanie:
400ML

cena w sklepie:
23.86

 

Wydajno?? czyszcz?ca, usuwanie depozytów

Urz?dzenia, na których zbiera si? pow?oka z osadów w?glowych, ?ywicznych i brud staj? si? lepkie i nieefektywne. Zapchanie zaworów EGR powoduje wzrost emisji szkodliwych substancji spalania. Zanieczyszczenie turbospr??arki powoduje spadek mocy silnika i skrócenie ?ywotno?ci turbo. Preparat do czyszczenia Valvoline EGR + Turbo jest mieszank? ?ci?le dobranych rozpuszczalnikach, starannie opracowanych dla zmaksymalizowania wydajno?ci czyszczenia. Uporczywe depozyty s? usuwane szybko i bezpiecznie.

Przed u?yciem wstrz?sn??. Wst?pnie oczy?ci? trudnodost?pne miejsca i przeguby zaworów EGR. Oczy?ci? turbospr??ark? z nadmiaru sadzy. Stosowa? w temperaturze otoczenia 10 - 35ºC.

 

 

 

?atwy w u?yciu

Cz??ci, które maj? by? umyte, powinny by? sch?odzone do <35 ºC. Aerozol mo?e posiada? specjalny zawór umo?liwiaj?cy aplikacj? w dowolnej pozycji.

produkty Valvoline