kosmetyki Valvoline

WHITE SYNTHETIC CHAINLUBE / 400ML

WHITE SYNTHETIC CHAINLUBE / 400ML

Smaruje ?a?cuchy, przek?adnie i stalowe liny.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
29.64

Smaruje i zabezpiecza ?a?cuchy

Uniwersalny ?rodek smaruj?cy i ochronny do przek?adni ?a?cuchowych (rowerowych, motocyklowych itp.) oraz lin stalowych. Specjalne dodatki powoduj?, ?e smar ten oprócz doskona?ych w?a?ciwo?ci smarnych posiada bardzo dobre w?a?ciwo?ci penetruj?ce oraz w?a?ciwo?ci wypierania wody, co znakomicie przyczyna si? do ochrony antykorozyjnej smarowanych elementów. Zwi?ksza ?ywotno?? ?a?cuchów i lin, zmniejsza tarcie mi?dzy elementami przek?adni oraz ich zu?ycie. Redukuje ha?a?liwo?? pracy przek?adni. Nie oddzia?ywuje szkodliwie na uszczelki gumowe, pier?cienie uszczelniaj?ce itp.

Chain Lube

  • Doskonale smaruje ?a?cuchy, przek?adnie i stalowe liny
  • Wypiera wod? i chroni przed korozj?
  • Nie niszczy uszczelek i O-ringów
produkty Valvoline