kosmetyki Valvoline

PENETRATING OIL

PENETRATING OIL

Penetruje i luzuje po??czenia, zawiera MoS2.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
18.57

Penetrating Oil

Je?eli potrzebujesz szybkiego i efektywnego sposobu na poluzowanie zardzewia?ych cz??ci lub wyciszenie irytuj?cego pisku, z pewno?ci? b?dziesz zadowolony z Valvoline Penetrating Oil. Szybko i efektywnie penetruje najmniejsze szczeliny. Stworzony by zapewni? d?ugotrwa?e smarowanie dzi?ki zastosowaniu specjalnego wytrzyma?ego sk?adnika, dwusiarczku molibdenu, dzia?aj?cego jak cienka warstwa ?o?yska. Penetruje g??boko w skorodowane powierzchnie. Jest idealny do luzowania zardzewia?ych i zapieczonych ?rub, nakr?tek i innych po??cze? gwintowych.

Penertating Oil

  • Penetruje, luzuje i smaruje
  • Zawiera dodatek dwusiarczku molibdenu (lub MoS2)
  • Zapewnia d?ugotrwa?e smarowanie
produkty Valvoline