kosmetyki Valvoline

HIGH PRESSURE LUBRICANT

HIGH PRESSURE LUBRICANT

Smar do najtrudniejszych zada?.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
20.17

High Pressure Lubricant + PTFE

Niektóre zastosowania mog? wymaga? czego? wi?cej ni? zwyk?ego smaru. Valvoline High Pressure Lubricant jest w?a?nie takim niezwyk?ym smarem. Zawarto?? specjalnego dodatku PTFE powoduje, ?e zapewnia on podwy?szon? ochron? metalu przed dzia?aniem niekorzystnych warunków, takich jak wysokie naciski, wysoka temperatura, drgania, silne uderzenia i wstrz?sy. Smar ten tworzy na powierzchni m.in. ?a?cuchów i przek?adni niezwykle trwa?y i odporny film smaruj?cy. Specjalne dodatki pomagaj? wprowadzi? smar do najdrobniejszych szczelin, co sprawia ?e zapewnia on ca?kowit? ochron? w najtrudniejszych warunkach.

High Pressure Lubricant + PTFE

  • Smar do najtrudniejszych zada? posiadaj?cy w?a?ciwo?ci penetruj?ce
  • Stworzony specjalnie do smarowania ?a?cuchów, przek?adni, zawiasów i innych wymagaj?cych zastosowa?
  • Zawiera PTFE by zabezpieczy? przed wysokimi naciskami
  • Dzia?a w szerokim zakresie temperatur (od -50°C do +250°C)
produkty Valvoline