kosmetyki Valvoline

ENGINE CLEANER

ENGINE CLEANER

Czy?ci silnik.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
16.97

Engine Cleaner

W prosty sposób nadaje silnikowi wygl?d nieskazitelnej czysto?ci. Valvoline Engine Cleaner zawiera silne ?rodki usuwaj?ce smar, olej, brud i naloty. Zawiera te? detergenty, które emulguj? olej i brud. Ca?kowicie bezpieczny i wyj?tkowo skuteczny w natychmiastowym usuwaniu brudu osadzaj?cego si? na powierzchni wszelkich cz??ci silnika. Nie powoduje zwar? ani innych uszkodze? elementów elektrycznych i nie oddzia?uje szkodliwie na elementy wykonane z gumy lub tworzyw sztucznych. Ma?e by? wykorzystywany równie? do usuwania zanieczyszcze? z wszelkich powierzchni metalowych np. skrzy? biegów, mostów nap?dowych itp.

Engine Cleaner

  • Szybko usuwa smar, olej, brud i naloty
  • Czy?ci silniki i inne elementy metalowe (np. skrzynie biegów, osie, mosty itp.)
  • Bezpieczny w u?yciu zarówno na malowanych jak i niemalowanych powierzchniach
  • Mo?e by? bezpiecznie stosowany na elementy elektryczne i cz??ci silnika
produkty Valvoline