kosmetyki Valvoline

COPPER SPRAY

COPPER SPRAY

Zapobiega zapiekaniu i zacieraniu si? po??cze?.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
41.21

Copper Spray

Zapobiega zapiekaniu i zacieraniu si? po??cze?

Wszedzie tam gdzie wyst?puje wilgo? i woda istnieje realne zagro?enie pojawienia si? korozji zacierania si? ruchomych cz??ci. Cienka warstwa Copper spray wystarczy by zabezpieczy? przed korozj? zaciski akumulatora, wszelkie po??czenia gwintowane, klinowe, wciskane zawiasy, rygle i inne ruchome cze?ci wspó?pracuj?ce ze sob?. Zapobiega zacieraniu i zapiekaniu si? na skutek dzia?ania wysokiej temperatury (np. w po??czeniach uk?adu wydechowego). Zabezpiecza przed korozj?, dzia?aniem kwasów i wody. Valvoline Copper Spray dzia?a w szerokim zakresie temperatur (od -30°C do 1200°C).

Copper Spray

  • D?ugotrwa?a ochrona przed zacieraniem
  • Do u?ytku w szerokim zakresie temperatur
  • Poprawia szczelno?? po??cze? gwintowych
  • Zabezpiecza zaciski akumulatora
produkty Valvoline