kosmetyki Valvoline

CLEANTRONIC

CLEANTRONIC

Czy?ci i konserwuje po??czenia elektryczne.

opakowanie:
400 ML

cena w sklepie:
18.57

Clean Tronic

Je?eli u?ywacie Pa?stwo wi?cej ni? jednego ?rodka do czyszczenia, zabezpieczenia i smarowania po??cze? elektrycznych, powinni?cie spróbowa? Valvoline Cleantronic. Dlaczego? Poniewa? ten uniwersalny ?rodek zosta? stworzony nie tylko do czyszczenia, ale równie? do konserwacji oraz smarowania po??cze?, elementów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych. Szybko usuwa zanieczyszczenia i osady zak?ócaj?ce prac? urz?dze?, posiada wysokie w?a?ciwo?ci penetruj?ce i zabezpiecza przed korozj?. Clean Tronic jest idealny nie tylko do sprz?tu motoryzacyjnego, doskonale sprawdza si? w gospodarstwie domowym i przy naprawach sprz?tu muzycznego.

Clean Tronic

  • Czy?ci po??czenia elektryczne
  • Zabezpiecza przed rdz? i korozj?
  • Penetruje i smaruje
produkty Valvoline