kosmetyki Valvoline

BRAKE CLEANER

BRAKE CLEANER

Czy?ci hamulce.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
16.48

Brake Cleaner

Aby zapewni? efektywn? prac? hamulców musimy by? pewni, ?e s? one utrzymane w czysto?ci. W tym mo?e pomóc Valvoline Brake Cleaner, którego wyró?nia, spo?ród innych ?rodków do czyszczenia hamulców, szybko?? odparowania sk?adników lotnych. Usuwa on olej, smar i inne zanieczyszczenia zapobiegaj?c ich wtórnemu osadzaniu na pobliskich cz??ciach.

Brake Cleaner

  • Doskonale usuwa p?yn hamulcowy, smar olej i osady
  • Zmywa olej, brud i naloty z silników elektrycznych
  • Jest niepalny i nieprzewodz?cy
  • Posta? aerozolu zapewnia silne w?a?ciwo?ci czyszcz?ce
produkty Valvoline