dodatki uszlachetniaj?ce

OIL TREATMENT

OIL TREATMENT

Poprawia stan zu?ytych silników.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
24.35

Poprawia stan zu?ytych silników

Dymienie, spadek ci?nienia spr??ania, spadek mocy, przedmuchy gazu spalania do skrzyni korbowej oraz ha?a?liwa praca s? oznak? silnika znajduj?cego si? w z?ym stanie technicznym. Je?li Pa?stwo odnajdujecie te symptomy jad?c w?asnym samochodem to powinni?cie zastosowa? Valvoline Oil Treatment. Pomaga on wyeliminowa? te problemy poprzez specjalne dodatki zwi?kszaj?ce g?sto?? oleju oraz jego wska?nik lepko?ci. Ponadto preparat zawiera specjalne dodatki zmniejszaj?ce tarcie mi?dzy ruchomymi cz??ciami silnika oraz chroni przed nadmiernym obci??eniem. Zaleca si? stosowanie przy ka?dej wymianie oleju dodaj?c do ?wie?ego oleju. Odpowiedni dla silników diesla jak i benzynowych.

Oil Treatment:

  • Zmniejsza zu?ycie oleju
  • Zmniejsza dymienie i emisje gazów
  • Mo?e by? stosowany ze wszystkimi typami olejów silnikowych
  • Zmniejsza tarcie wewn?trzne
  • Poprawia uszczelnienie skojarzenia pier?cie?-cylinder
produkty Valvoline