dodatki uszlachetniaj?ce

FUEL INJ. AND CARB. CLEANER

FUEL INJ. AND CARB. CLEANER

Czy?ci wtryskiwacze i ga?nik.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
16.48

Fuel Injector & Carburettor Cleaner
Przywraca osi?gi silnika po jednym zatankowaniu

Wtryskiwacze paliwa i ga?nik to urz?dzenia bardzo precyzyjne i szalenie wra?liwe oraz podatne na wszelkie zanieczyszczenia, które zak?ócaj? ich prawid?owe dzia?anie. To objawia si? np. nierównomiernym dawkowaniem paliwa lub tworzeniem mieszanki paliwowo-powietrznej o z?ych proporcjach. Valvoline Fuel Injector & Carburettor Cleaner usuwa ten problem. Produkt ten o wysoko zaawansowanej formule chemicznej, czy?ci i smaruje wtryskiwacze, przywraca moc silnika i jego osi?gi, zmniejsza zu?ycie paliwa, zapobiega k?opotom z rozruchem, poprawia rytmiczno?? i stabilno?? pracy silnika.

Fuel Injector & Carburettor Cleaner:

  • Oczyszcza wtryskiwacze paliwa i ga?nik po jednym zatankowaniu
  • Zwi?ksza moc silnika
  • Stosowa? co 3.500 km
  • Ekonomiczne zu?ycie paliwa
  • ?atwiejszy rozruch
  • Bezpieczny dla samochodów z katalizatorem
  • Stosowa? maksymalnie na 68 litrów paliwa
produkty Valvoline