dodatki uszlachetniaj?ce

ENGINE STOP LEAK

ENGINE STOP LEAK

Zapobiega wyciekom oleju.

opakowanie:
500 ML

cena w sklepie:
24.35

Dobry sposób na zu?yte uszczelnienia

Gor?cy olej ma negatywny wp?yw na uszczelki silnika powoduj?c ich kruszenie i twardnienie. Zu?yte uszczelnienia silnika powoduj? wycieki oleju. Jednym ze sposobów na ich wyeliminowanie jest wymiana uszczelek. Drugim znacznie prostszym i ta?szym jest u?ycie Valvoline Engine Stop Leak. Produkt ten zawiera specjalne zwi?zki syntetyczne, które pomagaj? przywróci? zu?ytym uszczelnieniom ich poprzednie w?a?ciwo?ci, kszta?t i elastyczno??. Przeznaczony zarówno dla silników diesla i silników benzynowych. Valvoline Engine Stop Leak to nowoczesny sposób na stare k?opoty.

Engine Stop Leak:

  • Zapobiega wyciekom oleju poprzez uszczelnienia
  • Mo?e by? stosowany ze wszystkimi typami olejów silnikowych
  • Przywraca uszczelnieniom poprzednie w?a?ciwo?ci
  • Nie zawiera rozpuszczalników ani innych szkodliwych zwi?zków
produkty Valvoline