dodatki uszlachetniaj?ce

ENGINE FLUSH

ENGINE FLUSH

Bezpiecznie czy?ci silnik.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
14.88

Bezpiecznie czy?ci silnik

Raz na jaki? czas dobrze jest podda? silnik wewn?trznemu czyszczeniu. Umo?liwi nam to usuniecie osadów i szlamów oraz zapewni poprawne dzia?anie uk?adu smarowania. Bardzo cz?sto przeznaczone do tego produkty dost?pne na rynku s? zbyt agresywne i wymywaj? silnik zbyt szybko. Uwolnione zanieczyszczenia ca?kowicie blokuj? kana?y olejowe. Tak si? nie dzieje w przypadku zastosowania Valvoline Engine Flush, który delikatnie usuwa szlamy i osady z wn?trza silnika i z kana?ów olejowych. Stosuje si? go poprzez wlanie do miski olejowej przed wymian? oleju. Nast?pnie uruchamia si? silnik na 5 minut, po czym spuszcza si? i wymienia olej. Bezpieczny dla pier?cieni uszczelniaj?cych (o-ringów) oraz innych cz??ci gumowych. Przeznaczony zarówno do silników diesla jak i benzynowych.

Engine Flush:

  • Usuwa zanieczyszczenia
  • Czy?ci silnik w 5 minut
  • Odblokowuje kana?y olejowe
  • Poprawia prac? uk?adu rozrz?du
  • Poprawia wydajno?? obiegu oleju
produkty Valvoline