dodatki uszlachetniaj?ce

DIESEL FUEL TREATMENT

DIESEL FUEL TREATMENT

U?atwia rozruch silnika w niskiej temperaturze.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
15.87

Pozwala na rozruch w niskich temperaturach

Z?a praca uk?adów zasilania silników diesla (wtryskiwaczy) powoduje, nasilaj?ce si? przy niskich temperaturach, problemy z rozruchem silnika, zmniejszenie jego osi?gów oraz zwi?kszenie zu?ycia paliwa. ?eby zapewni? p?ynno?? oleju nap?dowego w niskich temperaturach naj?atwiej jest doda? do niego rozpuszczalnik jak nafta lub alkohol – w?a?nie takie produkty mo?na najcz??ciej kupi? zim? przy k?opotach z p?ynno?ci? oleju nap?dowego. To rozwi?zanie ma bardzo powa?ne wady – w znacznym stopniu zmniejsza w?a?ciwo?ci smarne! Dlatego opracowali?my Valvoline Diesel Fuel Treatment, który zawiera specjalne ?rodki anty?elowe utrzymuj?ce p?ynno?? oleju nie zmieniaj?c jego w?a?ciwo?ci smarnych. Co wi?cej preparat ten zawiera równie? specjalne dodatki smaruj?ce, które s? niezb?dne przy zasilaniu olejem nap?dowym o niskiej zawarto?ci siarki. Chroni przed korozj? oraz wyd?u?a okres eksploatacji filtra paliwa.

Diesel Fuel Treatment:

  • U?atwia rozruch przy niskich temperaturach otoczenia zapewniaj?c p?ynno?? paliwa
  • Smaruje wtryskiwacze i pomp? wtryskow?
  • Chroni przed korozj?
  • Utrzymuje w czysto?ci uk?ad wtryskowy
  • Wi??e i usuwa wod? z oleju nap?dowego
produkty Valvoline