VPS samochody osobowe

VPS Engine Flush

VPS Engine Flush

Czy?ci, poprawia smarowanie, poprawia spalanie silnika.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
23.86

SynPower Engine Flush

Nowoczesne silniki, nowoczesna technologia

Valvoline Engine Flush jest jednym z produktów dla wymagaj?cych silników nowej generacji. Jest to doskona?y ?rodek czyszcz?cy do silnika, który nie uszkodzi silnika oraz nie zawiera sk?adników mog?cych zaszkodzi? olejom silnikowym. Pi?ciominutowy zabieg czyszczenia za pomoc? Valvoline Engine Flush przy ka?dej wymianie oleju poprawia wydajno?? i pomaga przed?u?y? ?ycie silnika.

VPS Engine Flush

  • Czy?ci kana?y olejowe by usprawni? przep?yw oleju do najwa?niejszych elementów silnika
  • Zmniejsza poziom szlamów i innych szkodliwych osadów w silniku i misce olejowej
  • nie wp?ywa szkodliwie na silnik i olej silnikowy
produkty Valvoline