VPS samochody osobowe

VPS Radiator Flush

VPS Radiator Flush

Czy?ci i udra?nia uk?ad ch?odzenia.

opakowanie:
350 ML

cena w sklepie:
23.86

Radiator Flush

Nowoczesne silniki, nowoczesna technologia

Osad, rdza i brud zgromadzony w ch?odnicy Twojego pojazdu, nie tylko zmniejszaj? wydajno?? ch?odzenia, lecz tak?e przyspieszaj? korozj?. Zastosowanie Valvoline Radiator Flush usunie zanieczyszczenia i umo?liwi prawid?owe dzia?anie uk?adu ch?odzenia.

VPS Radiator Flush

  • Usuwa zanieczyszczenia utrzymuj?c wydajno?? uk?adu ch?odzenia
  • Emulguje olej i szlam przed?u?aj?c ?ywotno?? ch?odnicy
  • Usuwa rdz? i osad wapienny oraz zapobiega tworzeniu si? osadów kwasowych i innych zanieczyszcze?
produkty Valvoline