oleje inne

UNITRAC SAE 80W / 20L

UNITRAC SAE 80W / 20L

olej przek?adniowo-hydrauliczny do maszyn rolniczych
API GL-4/5, Case IH: MS-1207,
IH Hytran Plus,
MF M1110/1127/1129A/1149/1135,
Ford M2C-134 A/BC/D,
New Holland NH-410B,
John Deere JDM J20 A/C,
Caterpillar TO-2,
Case-IH MS-1209

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
435.42

Valvoline Unitrac 80W jest olejem przek?adniowo-hydraulicznym. Zosta? stworzony do ca?orocznego zastosowania w systemach hydraulicznych ci?gników, uk?adach przeniesienia nap?du i mocy, w uk?adach ró?nicowych z mokrym systemem hamulcowym i w przek?adni g?ównej. Doskona?e w?a?ciwo?ci zmniejszaj?ce tarcie zapewniaj? ochron? przed zu?yciem i korozj? wszystkich cz??ci ci?gnika. Valvoline Unitrac nie mo?e by? stosowany jako olej silnikowy.

API GL-4/5

produkty Valvoline