oleje inne

LHM PLUS / 1L

LHM PLUS / 1L

p?yn do uk?adów hydraulicznych

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
29.15

Valvoline LHM Plus fluid jest specjalnym p?ynem o zwi?kszonej p?ynno?ci w niskich temperaturach. Spe?nia wymagania Citroena w zakresie p?ynów do uk?adów hydraulicznych, systemów wspomagania uk?adu kierowniczego i hamulcowego oraz uk?adu zawieszenia. Produkt ma bardzo wysoki wska?nik lepko?ci i nisk? temperatur? krzepni?cia.

  • Spe?nia wymagania Citroena w zakresie p?ynów do uk?adów hydraulicznych
  • Posiada wysoki wska?nik lepko?ci i nisk? temperatur? krzepni?cia
  • Charakteryzuje si? zwi?kszon? p?ynno?ci? w niskich temperaturach
produkty Valvoline