oleje przek?adniowe

VALVOLINE RPC SAE 75W-80 / 20L

VALVOLINE RPC SAE 75W-80 / 20L

API: GL-5, Renault, Peugeot, Citroen

opakowanie:
20L

cena w sklepie:
583.02

VALVOLINE GL5 RPC

Valvoline GL5 RPC to ulepszone oleje przek?adniowe do wszystkich hipoidalnych i innych przek?adni samochodowych zapewniaj?ce p?ynn? prac? przek?adni w szerokim zakresie temperatur. Wyró?niaj? si? w?a?ciwo?ciami przeciwzu?yciowymi i antykorozyjnymi. Zalecane s? do samochodów osobowych, ci??arowych i autobusów.

HP Gear Oil PC / SAE 75W-80

  • Przeznaczony do manualnych skrzy? biegów samochodów Peugeot, Citroen, Renault
  • Dost?pna lepko?? SAE 75W-80
  • Nie miesza? z olejem zalewanym fabrycznie i innymi olejami
produkty Valvoline