oleje przek?adniowe

DURABLEND GL-5 SAE 75W-90 LS / 20L

DURABLEND GL-5 SAE 75W-90 LS / 20L

API GL-5 LS, MIL-L-2105D

opakowanie:
20L

cena w sklepie:
920.04

DuraBlend Gear Oil

Oleje przek?adniowe Valvoline DuraBlend zosta?y stworzone by zapewni? maksymaln? ochron? i doskona?e dzia?anie przek?adni. Oparte na syntetycznej, zaawansowanej technologicznie bazie i systemie dodatków uszlachetniaj?cych wspaniale chroni? przed zu?yciem i korozj? oraz zapewniaj? optymalne smarowanie i ochron? antykorozyjn? w szerokim zakresie temperatur. Syntetyczne komponenty u?atwiaj? zmian? biegów i zapewniaj? lepsze i szybsze smarowanie w niskich i wysokich temperaturach. Zalecane do stosowania w samochodach osobowych, ci??arówkach i autobusach.

DuraBlend Gear Oil GL-5

  • Przeznaczony do przek?adni o wymaganiach oleju typu GL-5
  • Dost?pna lepko?? 75W-90
  • Mo?e by? stosowany we wszystkich przek?adniach (hipoidalnych) uk?adu przeniesienia nap?du
  • Doskonale zabezpiecza przed korozj?
produkty Valvoline