oleje przek?adniowe

SYNPOWER GL-5 SAE 75W-140 / 20L

SYNPOWER GL-5 SAE 75W-140 / 20L

SYNPOWER GL-5 SAE 75W-140 - olej o podwy?szonej wytrzyma?o?ci termicznej specjalnie opracowany do pracy w ekstremalnych temperaturach.
API GL-5
Scania STO 1:0
MIL-PRF-2105E

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
1121.76

Oleje przek?adniowe VALVOLINE SYNPOWER s? syntetycznymi olejami smaruj?cymi o wysokich parametrach, specjalnie opracowanymi w celu spe?nienia wymaga? dotycz?cych smarowania najnowocze?niejszych skrzy? biegów i uk?adów nap?dowych samochodów osobowych, ci??arowych i autobusów.

  • opracowane z zastosowaniem najbardziej zaawansowanej technologii dodatków uszlachetniaj?cych
  • zapewniaj? wyj?tkow? stabilno?? termiczn? w szerszym zakresie temperatur
  • u?atwiaj? zmian? biegów w niskich temperaturach
  • doskona?a ochrona przed zu?yciem i korozj?
  • zapewniaj? kompatybilno?? z ró?norodnymi uszczelnieniami i materia?ami

SYNPOWER GL-5 SAE 75W-140 - olej o podwy?szonej wytrzyma?o?ci termicznej specjalnie opracowany do pracy w ekstremalnych temperaturach. Zapobiega degradacji materia?ów uszczelniaj?cych, która mog?aby doprowadzi? do nieszczelno?ci i wycieków. Odpowiedni przy d?u?szych okresach u?ytkowania pomi?dzy wymianami oleju, zapewnia doskona?? ochron? przed zu?yciem i korozj?. Tworzy niezwykle wytrzyma?y film olejowy.

API GL-5
Scania STO 1:0

MIL-PRF-2105E

produkty Valvoline