oleje przek?adniowe

VALVOLINE GL-5 SAE 80W-90 / 1L

VALVOLINE GL-5 SAE 80W-90 / 1L

API GL-5

opakowanie:
1L

cena w sklepie:
26.45

VALVOLINE GL5

Valvoline GL5 to ulepszone oleje przek?adniowe do wszystkich hipoidalnych i innych przek?adni samochodowych zapewniaj?ce p?ynn? prac? przek?adni w szerokim zakresie temperatur. Wyró?niaj? si? w?a?ciwo?ciami przeciwzu?yciowymi i antykorozyjnymi. Zalecane s? do samochodów osobowych, ci??arowych i autobusów.

HP Gear Oil GL-5 / SAE 80W-90

  • Przeznaczony do przek?adni wymagaj?cych oleju typu GL-5
  • Dost?pna lepko?? SAE 80W-90
produkty Valvoline