oleje samochody ci??arowe

ALL FLEET EXTRA NEXTGEN SAE 15W-40 / 20L

ALL FLEET EXTRA NEXTGEN SAE 15W-40 / 20L

ACEA E7-08, E5-02, E3-96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4
Cummins 20.076/77/78, Mercedes-Benz 228.3, Volvo VDS-3
MAN 3275, 271; Mack EO-M plus, Global DHD-1
Renault RVI, RLD-2, MTU Typ 2

opakowanie:
20L

cena w sklepie:
391.14

DOBRY DLA ?RODOWISKA

JESZCZE LEPSZY,

DLA TWOJEGO SILNIKA.

 

 Valvoline NextGen™ jest innowacyjnym oraz przyjaznym ?rodowisku olejem silnikowym. Zosta? wyproduko­wany w 50% z oleju poddanego recyklingowi i posiada 100% ochron? Valvoline. Olej NextGen™ przewy?sza wszystkie przemys?owe specyfikacje dot. wydajno?ci, ochrony oraz ?ywotno?ci. Jego produkcja wymaga mniejszych nak?adów energii oraz surowców. Jeste?my przekonani o wy?szo?ci norm oleju NextGen™  do tego stopnia, i? z dum? oferujemy Gwarancj? Wydajno?ci Valvoline.

 

Dlaczego warto stosowa? olej NextGen™ w silnikach klientów?

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™ oznacza obni?enie zastosowania paliwa kopalnego podczas procesu  przetwarzania ropy naftowej o 48%.

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™  oznacza obni?enie emisji szkodliwych substancji oraz kwa?nych emisji o 40%.

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™ oznacza obni?enie wp?ywu na globalne ocieplenie o 20%.

 

A co najwa?niejsze – olej NextGen™ dzia?a.

Wiemy, bo sprawdzili?my.

Gwarantujemy, ?e jest lepszy od tradycyjnych olejów silnikowych.

 

 

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI,

PROSIMY ODWIEDZI? NASZ? STRON? INTERNETOW?:

 www.nextgen.valvolineeurope.com

 

produkty Valvoline