oleje samochody ci??arowe

VALVOLINE HD SAE 20W-50 (M) / 208L

VALVOLINE HD SAE 20W-50 (M) / 208L

API CF-4

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
3428.26

Valvoline HD (Heavy Duty)

Silnikowe oleje mineralne Valvoline HD potwierdzi?y swoje w?a?ciwo?ci podczas wielu milionów przejechanych kilometrów. Dzi?ki formule opartej na dodatkach uszlachetniaj?cych wysokiej jako?ci oleje Valvoline HD zapewniaj? najwy?szy poziom ochrony i wydajno?ci we flotach mieszanych. Wysokiej klasy sk?adniki chemiczne pozwalaj? na wyd?u?enie okresów eksploatacyjnych mi?dzy wymianami oleju, obni?enie poziomu zu?ycia elementów silnika oraz zu?ycia oleju, zapobiegaj? gromadzeniu si? sadzy i aktywnie czyszcz? silnik.

  • Pe?na oferta dla pojazdów u?ytkowych i sprz?tu budowlanego
  • Ni?sze zu?ycie elementów silnika
  • Ochrona przed powstawaniem czarnego szlamu
  • Do stosowania we flotach mieszanych
produkty Valvoline