oleje samochody ci??arowe

PROFLEET SAE 5W-30 (S) / 208L

PROFLEET SAE 5W-30 (S) / 208L

API CF, ACEA E4 MAN 3277, MB 228.5,
Volvo VDS, VDS II, Renault RXD,
DAF HP-2

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
6165.74

ProFleet® - Valvoline Ultra Premium

Oleje Valvoline ProFleet zosta?y stworzone dla nowoczesnych silników wysokopr??nych i silników nowej generacji by pomóc im sprosta? coraz trudniejszym zastosowaniom i podwy?szanym poziomom emisji spalin, optymalizuj?c jednocze?nie koszty eksploatacji. ProFleet dzi?ki najnowocze?niejszej technologi produkcji ??cz?cej syntetyczn? baz? z zaawansowanymi dodatkami pozwala na utrzymanie w czysto?ci silnika i uk?adu recyrkulacji spalin (EGR/SCR). Zaawansowana technologia dodatków uszlachetniaj?cych umo?liwia utrzymanie wydajno?ci oleju przez ca?y wyd?u?ony czas pracy mi?dzy przegl?dami, zapewniaj?c najlepsze osi?gi silnika i ni?szy poziom emisji spalin.

  • Zmniejsza zu?ycie paliwa
  • Kompatybilny z systemami EGR, SCR i DPF
  • Pomaga zredukowa? poziom emisji spalin
  • Utrzymuje w czysto?ci uk?ady recyrkulacji spalin (EGR/SCR)
  • Obni?a koszty eksploatacji
  • Jako?? przewy?szaj?ca wymogi producentów dotycz?ce wyd?u?onego okresu eksploatacji mi?dzy wymianami oleju
produkty Valvoline