produkty MaxLifep?yn ch?odz?cy

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 208L
MAXLIFE COOLANT 50/50 / 208L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
3632.93

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 60L
MAXLIFE COOLANT 50/50 / 60L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
60 L

cena w sklepie:
1077.48

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 20L
MAXLIFE COOLANT 50/50 / 20L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
381.30

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 5L
MAXLIFE COOLANT 50/50 / 5L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
5 L

cena w sklepie:
100.86

MAXLIFE COOLANT 50/50 / 1L
MAXLIFE COOLANT 50/50 / 1L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
Gotowy do u?ycia p?yn zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
21.77

MAXLIFE COOLANT Concentrate / 208L
MAXLIFE COOLANT Concentrate / 208L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
Koncentrat p?ynu zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C (przy rozcie?czeniu 50/50)

opakowanie:
208 L

cena w sklepie:
4528.37

MAXLIFE COOLANT Concentrate / 60L
MAXLIFE COOLANT Concentrate / 60L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
Koncentrat p?ynu zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C (przy rozcie?czeniu 50/50)

opakowanie:
60 L

cena w sklepie:
1365.30

MAXLIFE COOLANT Concentrate / 20L
MAXLIFE COOLANT Concentrate / 20L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
Koncentrat p?ynu zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C (przy rozcie?czeniu 50/50)

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
477.24

MAXLIFE COOLANT Concentrate / 5L
MAXLIFE COOLANT Concentrate / 5L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
Koncentrat p?ynu zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C (przy rozcie?czeniu 50/50)

opakowanie:
5 L

cena w sklepie:
127.31

MAXLIFE COOLANT Concentrate / 1L
MAXLIFE COOLANT Concentrate / 1L więcej
więcej

ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941,
GM 1825M & 1899M
G11, G12, G12+, G13, G34, G48, BS6580
Koncentrat p?ynu zwi?kszaj?cy ?ywotno?? silnika.
Temperatura krzepni?cia -38st.C, temp. wrzenia 166st.C (przy rozcie?czeniu 50/50)

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
26.94

produkty Valvoline