produkty MaxLife

MAXLIFE ATF / 20L

MAXLIFE ATF / 20L

Pó?syntetyczny
GM Dexron III, DexronIIE, IID, CVT
GM 9986195
Mazda
Toyota T, T-III, T-IV
Allison C-4, TransSynd, TES-295
Honda ATF-Z1*
MercedesBenz 236.x (ca?a seria 236)
Voith G 607, G 1363
Audi G-052-025-A2
Hyundai
Mini Cooper CVT EXL 799
Volvo 1161521, 1161540
BMW T 71141, LA 2634
JWS 3309
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
VW TL 52162
Chrysler ATF+3, ATF+4
KIA SP-II & SP-III
Nissan D,J,K,-matic
ZF TE-ML 14B, 16L, 17C
Ford Mercon, Mercon V
MAN 339 type F
Suzuki

opakowanie:
20 L

cena w sklepie:
708.48

Valvoline MaxLife ATF jest pierwszym p?ynem do przek?adni automatycznych opracowanym specjalnie do samochodów nowych i z wi?kszym przebiegiem (powy?ej 100 000 km). Oparty na wysokiej jako?ci syntetycznej bazie zawiera unikalny pakiet uszczelniaj?cy, d?ugotrwa?e modyfikatory tarcia, specjalne dodatki antyzu?yciowe i odporne na ?cinanie modyfikatory lepko?ci. Valvoline MaxLife ATF zalecany jest zarówno do nowych jak i remontowanych skrzy? automatycznych, nie wp?ywa na utrat? gwarancji w nowych samochodach.

 • Poprawia uszczelnienia i zapobiega wyciekom
 • Redukuje powstawanie osadów i zu?ycia
 • Poprawia i zapewnia p?ynn? zmian? prze?o?e? d?u?ej ni? konwencjonalny p?yn ATF
 • Zapewnia doskona?? p?ynno?? w niskich tempearturach i mocniejszy film olejowy w wysokich temperaturach
 • Wyd?u?a ?ywotno?? skrzy? biegów w samochodach z wi?kszym przebiegiem

 

MaxLife ATF Zalecany:

 • GM Dexron III, DexronIIE, IID, CVT
  GM 9986195
  Mazda
  Toyota T, T-III, T-IV
  Allison C-4, TransSynd, TES-295
  Honda ATF-Z1*
  MercedesBenz 236.x (ca?a seria 236)
  Voith G 607, G 1363
  Audi G-052-025-A2
  Hyundai
  Mini Cooper CVT EXL 799
  Volvo 1161521, 1161540
  BMW T 71141, LA 2634
  JWS 3309
  Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
  VW TL 52162
  Chrysler ATF+3, ATF+4
  KIA SP-II & SP-III
  Nissan D,J,K,-matic
  ZF TE-ML 14B, 16L, 17C
  Ford Mercon, Mercon V
  MAN 339 type F
  Suzuki
produkty Valvoline