produkty MaxLife

MAXLIFE ATF / 60L

MAXLIFE ATF / 60L

Pó?syntetyczny
GM Dexron III, DexronIIE, IID, CVT
GM 9986195
Mazda
Toyota T, T-III, T-IV
Allison C-4, TransSynd, TES-295
Honda ATF-Z1*
MercedesBenz 236.x (ca?a seria 236)
Voith G 607, G 1363
Audi G-052-025-A2
Hyundai
Mini Cooper CVT EXL 799
Volvo 1161521, 1161540
BMW T 71141, LA 2634
JWS 3309
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
VW TL 52162
Chrysler ATF+3, ATF+4
KIA SP-II & SP-III
Nissan D,J,K,-matic
ZF TE-ML 14B, 16L, 17C
Ford Mercon, Mercon V
MAN 339 type F
Suzuki

opakowanie:
60 L

cena w sklepie:
1970.46

Valvoline MaxLife ATF jest pierwszym p?ynem do przek?adni automatycznych opracowanym specjalnie do samochodów nowych i z wi?kszym przebiegiem (powy?ej 100 000 km). Oparty na wysokiej jako?ci syntetycznej bazie zawiera unikalny pakiet uszczelniaj?cy, d?ugotrwa?e modyfikatory tarcia, specjalne dodatki antyzu?yciowe i odporne na ?cinanie modyfikatory lepko?ci. Valvoline MaxLife ATF zalecany jest zarówno do nowych jak i remontowanych skrzy? automatycznych, nie wp?ywa na utrat? gwarancji w nowych samochodach.

  • Poprawia uszczelnienia i zapobiega wyciekom
  • Redukuje powstawanie osadów i zu?ycia
  • Poprawia i zapewnia p?ynn? zmian? prze?o?e? d?u?ej ni? konwencjonalny p?yn ATF
  • Zapewnia doskona?? p?ynno?? w niskich tempearturach i mocniejszy film olejowy w wysokich temperaturach
  • Wyd?u?a ?ywotno?? skrzy? biegów w samochodach z wi?kszym przebiegiem

 

MaxLife ATF Zalecany:

  • GM Dexron III, DexronIIE, IID, CVT
    GM 9986195
    Mazda
    Toyota T, T-III, T-IV
    Allison C-4, TransSynd, TES-295
    Honda ATF-Z1*
    MercedesBenz 236.x (ca?a seria 236)
    Voith G 607, G 1363
    Audi G-052-025-A2
    Hyundai
    Mini Cooper CVT EXL 799
    Volvo 1161521, 1161540
    BMW T 71141, LA 2634
    JWS 3309
    Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
    VW TL 52162
    Chrysler ATF+3, ATF+4
    KIA SP-II & SP-III
    Nissan D,J,K,-matic
    ZF TE-ML 14B, 16L, 17C
    Ford Mercon, Mercon V
    MAN 339 type F
    Suzuki
produkty Valvoline