oleje samochody osobowe

NextGen 10W40/ 5L

NextGen 10W40/ 5L

API SL/CF
ACEA A3/B4-10, MB 229.1
Meets the engine test requiments of VW 501.00/505.00

opakowanie:
5L

cena w sklepie:
124.23

DOBRY DLA ?RODOWISKA

JESZCZE LEPSZY,

DLA TWOJEGO SILNIKA.

 

 Valvoline NextGen™ jest innowacyjnym oraz przyjaznym ?rodowisku olejem silnikowym. Zosta? wyproduko­wany w 50% z oleju poddanego recyklingowi i posiada 100% ochron? Valvoline. Olej NextGen™ przewy?sza wszystkie przemys?owe specyfikacje dot. wydajno?ci, ochrony oraz ?ywotno?ci. Jego produkcja wymaga mniejszych nak?adów energii oraz surowców. Jeste?my przekonani o wy?szo?ci norm oleju NextGen™  do tego stopnia, i? z dum? oferujemy Gwarancj? Wydajno?ci Valvoline.

 

Dlaczego warto stosowa? olej NextGen™ w silnikach klientów?

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™

oznacza obni?enie zastosowania paliwa kopalnego podczas procesu

przetwarzania ropy naftowej o 48%.

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™

oznacza obni?enie emisji szkodliwych substancji oraz kwa?nych emisji o 40%.

• W porównaniu z konwencjonalnymi olejami, stosowanie oleju NextGen™

oznacza obni?enie wp?ywu na globalne ocieplenie o 20%.

 

A co najwa?niejsze – olej NextGen™ dzia?a. Wiemy, bo sprawdzili?my.

Gwarantujemy, ?e jest lepszy od tradycyjnych olejów silnikowych.

 

 

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI,

PROSIMY ODWIEDZI? NASZ? STRON? INTERNETOW?:

 www.nextgen.valvolineeurope.com

 

produkty Valvoline