oleje samochody osobowe

SYNPOWER MST SAE 5W-30 / 1L

SYNPOWER MST SAE 5W-30 / 1L

API SL/CF, ACEA C3, A3, B4
MB 229.31, BMW LL-04

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
49.69

Oparte na w pe?ni syntetycznej bazie olejowej i najbardziej zaawansowanych na ?wiecie dodatkach uszlachetniaj?cych, oleje silnikowe SynPower zapewniaj? lepsze osi?gi, przewy?szaj?c standardy wydajno?ciowe wiod?cych producentów samochodów i wymogi silników produkowanych w technologii nast?pnej generacji – silników o zmniejszonym zu?yciu paliwa, ni?szym poziomie emisji spalin i wyd?u?onych okresach pracy miedzy wymianami oleju. Oleje silnikowe Valvoline SynPower zapewniaj? najwy?szy poziom ochrony silnika, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i w wysokich temperaturach.

  • Dzi?ki specjalnym dodatkom zmniejszaj? tarcie zapewniaj?c najwy?sz? wydajno?? mocy
  • Zapewniaj? lepsz? ochron? silnika podczas zimnego rozruchu i pracy przy wysokich temperaturach
  • Zmniejszaj? ilo?? szlamu i osadów, gwarantuj?c wysoki poziom czysto?ci silnika
  • Zapewniaj? doskona?? ochron? przed zu?yciem elementów silnika podczas wyd?u?onych okresów pracy mi?dzy wymianami oleju
  • Zmniejszaj? poziom emisji spalin i zu?ycie paliwa dzi?ki specjalnym sk?adnikom chemicznym
  • Przewy?szaj? obecne wymogi wydajno?ciowe praktycznie wszystkich wiod?cych producentów samochodów

Formu?a oparta na niskiej zawarto?ci SAPS (zasiarczonego popio?u, fosforu i siarki) chroni przed osadami w filtrach cz?stek sta?ych silników Diesla i zmniejsza emisj? spalin.

produkty Valvoline