oleje samochody osobowe

DURABLEND SAE 10W-40 / 4L

DURABLEND SAE 10W-40 / 4L

API SJ/SL/CF, ACEA A3, B3, MB 229.1,
VW 500.00/505.00

opakowanie:
4 L

cena w sklepie:
101.84

Formu?a oleju oparta na wysokiej klasy wyselekcjonowanych dodatkach uszlachetniaj?cych sprawia, ?e DuraBlend oferuje lepsze w?a?ciwo?ci ni? inne pó?syntetyczne i mineralne oleje silnikowe. DuraBlend zapewnia lepsz? ochron? elementów silników pracuj?cych w warunkach znacznego obci??enia, takich jak niskie i wysokie temperatury, krótkie cykle przejazdów, w których nie osi?gana jest ustabilizowana temperatura pracy, jazda miejska z d?u?szymi okresami pracy silnika na biegu ja?owym, a tak?e d?u?sze przejazdy na wysokich obrotach. Olej Valvoline DuraBlend zapewnia zwi?kszon? trwa?o?? w szerokiej gamie zastosowa?.

  • Zwi?kszona trwa?o?? dzi?ki zastosowaniu sk?adników syntetycznych
  • Wy?szej klasy komponenty pozwalaj?ce na prac? w ekstremalnych warunkach
  • Lepsza ochrona zu?ycia elementów silników pracuj?cych w warunkach znacznego obci??enia
  • Zaawansowana technologia zapewniaj?ca wysoki poziom czysto?ci
  • Zmniejszone tarcie pomagaj?ce obni?y? zu?ycie paliwa
  • Lepsze osi?gi od wskaza? wydajno?ciowych niemal wszystkich wiod?cych producentów samochodów
produkty Valvoline