oleje samochody osobowe

VR1 RACING SAE 5W-50 / 1L

VR1 RACING SAE 5W-50 / 1L

Syntetyczny - API SL

opakowanie:
1 L

cena w sklepie:
38.62

100 lat nowatorskich rozwi?za? i do?wiadcze? w dziedzinie produkcji olejów i smarów na potrzeby samochodów rajdowych plasuje oleje do zastosowa? sportowych VR1 Racing w czo?ówce najbardziej zaawansowanych rozwi?za? technologicznych dla tego segmentu. Stworzone z my?l? o zwi?kszeniu osi?gów i ochronie silników o wi?kszej mocy podczas eksploatacji w warunkach rajdowych, oleje Valvoline wyprzedzaj? konkurencj? daj?c profesjonalistom i entuzjastom to, czego szukaj?. VR1 Racing – w?a?ciwy wybór na tras? i na rajd.

  • Maksymalne osi?gi i ochrona przy wysokich obrotach i w wysokich temperaturach
  • Znaczne zmniejszenie tarcia pozwala zmaksymalizowa? moc
  • Dodatkowe ?rodki przeciwdzia?aj?ce zu?yciu elementów silnika (ZDDP) zapewniaj? wszechstronn? ochron?
  • Doskona?a wytrzyma?o?? filmu olejowego pomaga zwi?kszy? ci?nienie oleju
  • Dodatki uszlachetniaj?ce chroni? przed powstawaniem osadów i zanieczyszczeniami pochodz?cymi z paliwa
  • API SL
produkty Valvoline